Synopse

 
 

§§ 69 - 91 IPM

 
 

Vertragstext 1648

 

spanisch 1750

 
  [§ 69 IPM # IPO] Quo magis autem dicta pax atque amicitia inter Imperatorem et Christianissimum regem firmari possit et securitati publicae melius prospiciatur, ideo de consensu, consilio et voluntate electorum, principum et statuum Imperii pro bono pacis conventum est:   [§ 69 IPM # IPO] Y à fin que la dicha Paz, y Amistad entre el Emperador, y el Rey Christianissimo se afirme tanto mas, y se provea à la seguridad pública; con el consentimiento, consejo, y voluntad de los Electores, Principes, y Estados del Imperio, se ha convenido, por el bien de la Paz,  
 
  [§ 70 IPM # IPO] Primo: Quod supremum dominium, iura superioritatis aliaque omnia in episcopatus Metensem, Thullensem et Virodunensem urbesque cognomines eorumque episcopatuum districtus et nominatim Moyenvicum eo modo, quo hactenus ad Romanum spectabant Imperium, imposterum ad coronam Galliae spectare eique incorporari debeant in perpetuum et irrevocabiliter, reservato tamen iure metropolitano ad archiepiscopatum Trevirensem pertinente.   [§ 70 IPM # IPO] Primeramente, que el Supremo Dominio, los derechos de Soberanìa, y todos los demàs sobre los Obispados de Metz, Toul, y Verdun, y sobre las Ciudades del mismo nombre, y los distritos de estos Obispados, especialmente sobre Moyenvic, perteneceràn en lo venidero à la Corona de Francia, del mismo modo que antes tocaban al Imperio; y se le deberàn incorporar para siempre irrevocablemente, reservando el derecho Metropolitano, que compete al Arzobispo de Treveris.  
 
  [§ 71 IPM # IPO] Restituatur in possessionem episcopatus Virodunensis dominus Franciscus, Lotharingiae dux, tanquam legitimus episcopus, et eum episcopatum pacifice administrare eiusque sicuti et suarum abbatiarum (salvo regis et cuiuscunque privati iure) nec non bonorum suorum patrimonialium ubicunque sitorum iuribus (quatenus praedictae cessioni non repugnant), privilegiis, reditibus et fructibus uti frui permittatur, dummodo prius praestiterit regi iuramentum fidelitatis nihilque moliatur adversus suae maiestatis regnique commoda.   [§ 71 IPM # IPO] El Señor Francisco, Duque de Lorena, serà restablecido en la possession del Obispado de Verdun, como su legitimo Obispo; y se le permitirà administrar pacificamente este Obispado, y usar, y gozar de los privilegios, rentas, y frutos de èl, y de sus Abadìas; (salvo el derecho del Rey, y de qualquier particular) y assimismo de los derechos de sus bienes patrimoniales, en qualquier parte que estèn situados, (en quanto no repugnen à la sobredicha cession) con tal que antes preste el juramento de fidelidad al Rey, y no emprenda cosa alguna contra el bien de S. M., y del Reyno.  
 
  [§ 72 IPM # IPO] Secundo: Imperator et Imperium cedunt transferuntque in regem Christianissimum eiusque in regno successores ius directi dominii, superioritatis et quodcunque aliud sibi et Sacro Romano Imperio hactenus in Pinarolum competebat et competere poterat.   [§ 72 IPM # IPO] En segundo lugar el Emperador, y el Imperio ceden, y transfieren al Rey Christianissimo, y à sus Successores en el Reyno, el derecho de Dominio directo, y de Soberanìa, y qualquier otro, que hasta el presente pertenecia, y podia pertenecer en el Pignerol à S. M. Imperial, y al Sacro Romano Imperio.  
 
  [§ 73 IPM # IPO] Tertio: Imperator pro se totaque serenissima domo Austriaca itemque Imperium cedunt omnibus iuribus, proprietatibus, dominiis, possessionibus ac iurisdictionibus, quae hactenus sibi, Imperio et familiae Austriacae competebant in oppidum Brisacum, landgraviatum Superioris et Inferioris Alsatiae, Suntgoviam praefecturamque provincialem decem civitatum Imperialium in Alsatia sitarum, scilicet Hagenaw, Colmar, Schletstatt, Weisenburg, Landaw, Oberenhaim, Roshaim, Munster in valle Sancti Gregorii, Käysersberg, Turinckhaim, omnesque pagos et alia quaecunque iura, quae a dicta praefectura dependent, eaque omnia et singula in regem Christianissimum regnumque Galliarum transferunt ita ut dictum oppidum Brisacum cum villis Hochstatt, Niederrimbsing, Harten et Acharen ad communitatem civitatis Brisacensis pertinentibus cumque omni territorio et banno, quatenus se ab antiquo extendit, salvis tamen eiusdem civitatis privilegiis et immunitatibus antehac a domo Austriaca obtentis et impetratis.   [§ 73 IPM # IPO] En tercer lugar el Emperador por sì, y por toda la Serenissima Casa de Austria, y assimismo el Imperio, ceden todos los derechos, propriedades, dominios, possessiones, y jurisdicciones, que hasta aqui tocaban à S. M. Imperial, al Imperio, y à la Familia de Austria en la Ciudad de Brisack, el Landgraviato de la Alta, y Baxa Alsacia, Suntgau, y la Baylìa Provincial de las diez Ciudades Imperiales, situadas en la Alsacia, es à saber, Haguenaw, Colmar, Schletstadt, Weisemburg, Landaw, Oberenhaim, Rosheim, Munster en el Valle de San Gregorio, Kaiserberg, Turinghaim, y todas las Aldèas, y demàs derechos qualesquiera, que dependen de la dicha Baylìa, y los transfieren todos, y cada uno de ellos al Rey Christianissimo, y al Reyno de Francia, igualmente que la Ciudad de Brisack, con las Aldèas de Hocstat, Niederinsing, Hartem, y Acharren, pertenecientes à la Comunidad de la Ciudad de Brisack, con todo el antiguo territorio, y jurisdiccion, sin perjuicio de los privilegios, è immunidades concedidas en otro tiempo à la dicha Ciudad por la Casa de Austria.  
 
  [§ 74 IPM # IPO] Itemque dictus landgraviatus utriusque Alsatiae et Suntgovia, tum etiam praefectura provincialis in dictas decem civitates et loca dependentia itemque omnes vasalli, landsassii, subditi, homines, oppida, castra, villae, arces, sylvae, forestae, auri, argenti aliorumque mineralium fodinae, flumina, rivi, pascua omniaque iura, regalia et appertinentiae absque ulla reservatione cum omnimoda iurisdictione et superioritate supremoque dominio amodo in perpetuum ad regem Christianissimum coronamque Galliae pertineant et dictae coronae incorporata intelligantur absque Caesaris, Imperii domusque Austriacae vel cuiuscunque alterius contradictione, adeo ut nullus omnino Imperator aut familiae Austriacae princeps quicquam iuris aut potestatis in eis praememoratis partibus cis et ultra Rhenum sitis ullo unquam tempore praetendere vel usurpare possit aut debeat.   [§ 74 IPM # IPO] Item el referido Landgraviato de una, y otra Alsacia, y Suntgau, como tambien la Baylìa Provincial de las dichas diez Ciudades, y sus dependencias, y assimismo todos los Vassallos, Landsassos, Subditos, Hombres, Ciudades, Castillos, Villas, Fortalezas, Selvas, Florestas, Minas de oro, y plata, y de otros metales, Rios, Arroyos, Pastos, y todos los derechos, regalìas, y pertenencias, sin reserva alguna; perteneceràn perpetuamente al Rey Christianissimo, y à la Corona de Francia; y se entenderàn incorporadas à la dicha Corona, con toda Jurisdiccion, Soberanìa, y Supremo Dominio, sin que el Emperador, el Imperio, la Casa de Austria, ni otro alguno, pueda poner contradiccion alguna: de manera, que ningun Emperador absolutamente, ò Principe de la Casa de Austria, podrà, ni deberà jamàs pretender, ò usurpar algun derecho, ò potestad sobre dichos Paìses, situados tanto de la parte de acà, como de la de allà del Rhin:  
 
  [§ 75 IPM # IPO] Sit tamen rex obligatus in eis omnibus et singulis locis catholicam conservare religionem, quemadmodum sub Austriacis principibus conservata fuit, omnesque quae durante hoc bello novitates irrepserunt, removere.   [§ 75 IPM # IPO] pero no obstante el Rey Christianissimo estarà obligado à conservar en todos, y cada uno de estos Paìses la Religion Catholica, segun se mantuvo en tiempo de los Principes de la Casa de Austria, y à quitar todas las novedades que se han introducido durante la Guerra.  
 
  [§ 76 IPM # IPO] Quarto: Christianissimae maiestati eiusque in regno successoribus de consensu Imperatoris totiusque Imperii perpetuum ius sit tenendi praesidium in castro Philipsburg protectionis ergo, ad convenientem tamen numerum restrictum, qui vicinis iustam suspicionis causam praebere non possit, sumptibus duntaxat coronae Galliae sustentandum. Patere etiam debebit regi liber transitus per terras et aquas Imperii ad inducendos milites, commeatum et caetera omnia, quibus et quoties opus fuerit.   [§ 76 IPM # IPO] En quarto lugar el Rey Christianissimo, y sus Successores en el Reyno, con el consentimiento del Emperador, y de todo el Imperio, tendràn perpetuo derecho para poner Guarnicion en el Castillo de Philisbourg para su custodia; pero limitada à aquel numero de Soldados, que no pueda dar justo motivo de desconfianza à los Vecinos; cuya Guarnicion serà mantenida à expensas del Rey de Francia. Y tambien deberà quedar à S. M. el passo libre por todas las tierras, y aguas del Imperio para introducir Soldados, viveres, y todas las demàs cosas necessarias, siempre, y quando sea menester.  
 
  [§ 77 IPM # IPO] Rex tamen praeter protectionem, praesidium et transitum in dictum castrum Philipsburg nihil ulterius praetendet, sed ipsa proprietas, omnimoda iurisdictio, possessio omniaque emolumenta, fructus, accessiones, iura, regalia, servitutes, homines, subditi, vasalli et quidquid omnino antiquitus ibidem et in totius episcopatus Spirensis ecclesiarumque illi incorporatarum districtu episcopo et capitulo Spirensi competebat et competere poterat, eisdem inposterum quoque salva, integra et illaesa, excepto tamen iure protectionis, permaneant.   [§ 77 IPM # IPO] No obstante, el Rey no pretenderà en dicho Castillo de Philisbourg otra cosa, que la proteccion, Guarnicion, y passo; pero la propriedad de èl, la omnimoda jurisdiccion, la possession, y todos los emolumentos, frutos, accessiones, derechos, regalìas, servidumbres, hombres, Subditos, Vassallos, y todo lo que desde el tiempo antiguo perteneciò, y debiò pertenecer alli, y en todo el distrito del Obispado de Spira, y de las Iglesias anexas à èl, al Obispo, y Cabildo de Spira; les quedarà en adelante salvo, íntegro, è ileso, excepto el derecho de proteccion.  
 
  [§ 78 IPM # IPO] Imperator, Imperium et dominus archidux Oenipontanus Ferdinandus Carolus respective exolvunt ordines, magistratus, officiales et subditos singularum supradictarum ditionum ac locorum vinculis et sacramentis, quibus hucusque sibi domuique Austriacae obstricti fuerant, eosque ad subiectionem, obedientiam et fidelitatem regi regnoque Galliae praestandam remittunt obligantque atque ita coronam Galliae in plena iustaque eorum superioritate, proprietate et possessione constituunt renunciantes omnibus in ea iuribus ac praetensionibus ex nunc in perpetuum, idque pro se suisque posteris Imperator, dictus dominus archidux eiusque frater (quatenus praedicta cessio ad ipsos pertinet) peculiari diplomate tum ipsi confirmabunt, tum efficient, ut a rege Hispaniarum Catholico eadem quoque renunciatio in authentica forma extradatur, quod et Imperii totius nomine fiet, quo die subsignabitur praesens tractatus.   [§ 78 IPM # IPO] El Emperador, el Imperio, y el Señor Archiduque de Inspruck Ferdinando Carlos respectivamente dispensan à los Estados, Magistrados, Oficiales, y Vassallos de dichos Señorìos, y Lugares, de los vinculos, y juramentos, que les havian prestado, y á la Casa de Austria, y los restituyen, y obligan á prestar sujecion, obediencia, y fidelidad al Rey, y Reyno de Francia; y por consiguiente establecen á la Corona de Francia en su plena, y justa Soberanìa, propriedad, y possession, renunciando desde aora, y para siempre los derechos, y pretensiones, que alli tenian; y el Emperador por sì, y sus descendientes, el dicho Señor Archiduque, y su hermano (en quanto les toca la sobredicha Cession) lo confirmarán con un Diploma particular, y procurarán, que el Rey Catholico de las Españas entregue tambien la misma renuncia en forma autentica; lo que se executará en nombre de todo el Imperio el mismo dia que se firme el presente Tratado.  
 
  [§ 79 IPM # IPO] Ad maiorem supradictarum cessionum et alienationum validitatem Imperator et Imperium vigore praesentis transactionis expresse derogant omnibus et singulis praedecessorum Imperatorum Sacrique Romani Imperii decretis, constitutionibus, statutis et consuetudinibus etiam iuramento firmatis aut imposterum firmandis nominatimque capitulationi Caesareae, quatenus alienatio omnimoda bonorum et iurium Imperii prohibetur, simulque in perpetuum excludunt omnes exceptiones et restitutionis vias, quocunque tandem iure titulove fundari possent.   [§ 79 IPM # IPO] Para mayor validacion de dichas cessiones, y enagenaciones, el Emperador, y el Imperio, en virtud de la presente transaccion, derogan expressamente todos, y cada uno de los Decretos, Constituciones, Estatutos, y Costumbres de los Emperadores sus Predecessores, y del Sacro Romano Imperio, confirmados, ò por confirmar con juramento, especialmente la Capitulacion Imperial, por la qual se prohibe toda enagenacion de los bienes, y derechos del Imperio; y juntamente excluyen para siempre todas excepciones, y vias de restitucion sobre qualquiera derecho, y titulo, que puedan fundarse.  
 
  [§ 80 IPM # IPO] Conventum est insuper, ut praeter promissam hic inferius a Caesare et Imperii statibus ratihabitionem [vgl. § 111 IPM] in proximis quoque comitiis ex abundanti ratae sint supradictarum ditionum iuriumque abalienationes, ac proinde si in Caesarea capitulatione pactio vel in comitiis propositio deinceps fiat de occupatis distractisve Imperii bonis ac iuribus recuperandis, ea non complectatur aut complecti intelligatur res supraexpressas utpote ex communi ordinum sententia pro publica tranquillitate in alterius dominium legitime translatas, atque easdem in hunc finem ab Imperii matricula expungi placet.   [§ 80 IPM # IPO] Demàs de esto se ha acordado, que ademàs de la Ratificacion, que el Emperador, y los Estados del Imperio prometen aqui abaxo hacer en la proxima Dieta, se ratificaràn de nuevo las enagenaciones de dichos Señorìos, y derechos; de modo, que si en la Capitulacion Imperial se hiciere algun pacto, ò en las Dietas alguna proposicion de recobrar los bienes, y derechos del Imperio enagenados, y distraìdos, no comprehenderà las cosas referidas, como legitimamente transferidas à otro, con acuerdo comun de los Estados, para la tranquilidad pública; y para este efecto se consiente en que dichos Señorìos sean borrados de la Matricula del Imperio.  
 
  [§ 81 IPM # IPO] Statim a restitutione Bensfeldae aequabuntur solo eiusdem oppidi munitiones nec non adiacentis fortalitii Rheinau sicuti quoque Tabernarum Alsatiae, castri Hohenbar et Neoburgi ad Rhenum, neque in praedictis locis ullus miles praesidiarius haberi poterit.   [§ 81 IPM # IPO] Immediatamente despues de la restitucion de Benfeldt, se arrassaràn las Fortificaciones de esta Plaza, y del Fuerte Rhinaut adjacente, como tambien de Saverna en Alsacia, del Castillo de Hohembar, y de Neuburg sobre el Rhin; y no podrà haver en dichos Lugares ningun Soldado de Guarnicion.  
 
  [§ 82 IPM # IPO] Magistratus et incolae dictae civitatis Tabernarum neutralitatem accurate servent pateatque illac regio militi, quoties postulatum fuerit, tutus ac liber transitus.
Nullae ad Rhenum munitiones in citeriori ripa extrui poterunt Basilea usque Philippiburgum neque ullo molimine deflecti aut interverti fluminis cursus ab una alterave parte.
  [§ 82 IPM # IPO] El Magistrado, y Habitantes de la dicha Ciudad de Saverna guardaràn exactamente la Neutralidad; y las Tropas del Rey tendràn passo seguro, y libre por ella siempre que se pida.
No se podràn construir algunos Fuertes à la orilla de la parte de acà del Rhin, desde Basilèa, hasta Philisbourg, ni apartar, ò extraviar con alguna máquina el curso del Rio de una, ù otra parte.
 
 
  [§ 83 IPM # IPO] Quod ad aes alienum attinet, quo camera Ensishemiana gravata est, dominus archidux Ferdinandus Carolus recipiet in se cum ea parte provinciae, quam rex Christianissimus ipsi restituere debet, tertiam omnium debitorum partem sine distinctione, sive chirographaria sive hypothecaria sint, dummodo utraque sint in forma authentica et vel specialem hypothecam habeant sive in provincias cedendas sive in restituendas vel, si nullam habeant, in libellis rationariis receptorum ad cameram Ensisheimianam respondentium usque ad finem anni millesimi sexcentesimi trigesimi secundi [1632] agnita atque inter debita et credita illius recensita fuerint et pensitationum annuarum solutio dictae camerae incubuerit, eamque dissolvet regem pro tali quota indemnem penitus praestando.   [§ 83 IPM # IPO] En quanto à las deudas con que la Camara de Ensisheim està gravada, el Señor Archiduque Ferdinando Carlos se harà responsable del tercio de todas ellas, sin distincion, mediante aquella parte de la Provincia, que el Rey Christianissimo le debe restituìr, yà sean obligatorias, ò hypotecarias, con tal que sean en forma autentica, y tengan hypoteca especial, assi sobre las Provincias, que se han de ceder, como sobre las que se han de restituìr; y si no tuvieren ninguna, con tal que hayan sido registradas en los Libros de Quentas de lo que haya entrado en la Camara de Ensisheim hasta el fin del año de 1632., puestas entre sus deudas, y creditos, y tocado à la dicha Camara la paga de las pensiones annuales; y la satisfarà el Señor Archiduque, indemnizando enteramente al Rey de esta cantidad.  
 
  [§ 84 IPM # IPO] Quae vero debita collegiis ordinum ex singulari per Austriacos principes cum ipsis in diaetis provincialibus inita conventione attributa aut ab ipsis ordinibus communi nomine contracta sunt iisque solvenda incumbunt, debet inter eos, qui in ditionem regis veniunt, atque illos, qui sub dominio domus Austriacae remanent, iniri conveniens distributio, ut unaquaeque pars sciat, quantum sibi aeris alieni dissolvendum restet.   [§ 84 IPM # IPO] Y por lo respectivo à las deudas con que los Colegios de los Estados han sido gravados por los Principes de la Casa de Austria, por convencion particular hecha en sus Dietas Provinciales, ò que los dichos Estados han contraìdo en nombre del público, y à cuya paga estàn obligados; se harà una distribucion conveniente entre los que passan à la obediencia del Rey, y los que quedan baxo el dominio de la Casa de Austria, para que cada uno de ellos sepa lo que ha de pagar de dichas deudas.  
 
  [§ 85 IPM # IPO] Rex Christianissimus restituet domui Austriacae et in specie supradicto domino archiduci Ferdinando Carolo, primogenito quondam archiducis Leopoldi filio, quatuor civitates sylvestres Rheinfelden, Seckingen, Lauffenberg et Walshutum cum omnibus territoriis et balivatibus, villis, pagis, molendinis, sylvis, forestis, vasallis, subditis omnibusque appertinentiis cis et ultra Rhenum itemque comitatum Hawenstein, Sylvam Nigram totamque Superiorem et Inferiorem Brisgoviam et civitates in ea sitas antiquo iure ad domum Austriacam spectantes, scilicet Neuburg, Freyburg, Endingen, Kentzingen, Waldkirch, Villingen, Breunlingen cum omnibus territoriis, item cum omnibus monasteriis, abbatiis, praelaturis, praeposituris ordinumque equestrium commendatariis, cum omnibus balivatibus, baronatibus, castris, fortalitiis, comitibus, baronibus, nobilibus, vasallis, hominibus, subditis, fluminibus, rivis, forestis, sylvis omnibusque regaliis, iuribus, iurisdictionibus, feudis et patronatibus caeterisque omnibus et singulis ad sublime territorii ius patrimoniumque domus Austriacae in toto isto tractu antiquitus spectantibus, totam item Ortnaviam cum civitatibus Imperialibus Offenburg, Gengenbach et Zella ahm Harmersbach, quatenus scilicet praefecturae Ortnaviensi obnoxiae sunt, adeo ut nullus omnino rex Franciae quicquam iuris aut potestatis in his praememoratis partibus cis et ultra Rhenum sitis ullo unquam tempore praetendere aut usurpare possit aut debeat, ita tamen, ut Austriacis principibus praedicta restitutione nihil novi iuris acquiratur.
Libera sint in universum inter utriusque Rheni ripae et provinciarum utrimque adiacentium incolas commercia et commeatus. Inprimis vero libera sit Rheni navigatio, ac neutri parti permissum esto naves transeuntes, descendentes aut ascendentes, impedire, detinere, arrestare aut molestare quocunque praetextu, sola inspectione, quae ad perscrutandas aut visitandas merces fieri consuevit, excepta, nec etiam liceat nova et insolita vectigalia, pedagia, passagia, datia aut alias eiusmodi exactiones ad Rhenum imponere, sed utraque pars contenta maneat vectigalibus et datiis ordinariis ante hoc bellum sub Austriacorum gubernatione ibidem praestari solitis.
  [§ 85 IPM # IPO] El Rey Christianissimo restituirà à la Casa de Austria, y especialmente al sobredicho Señor Archiduque Ferdinando Carlos, primogenito del difunto Archiduque Leopoldo, las quatro Ciudades Silvestres Rhinfeldt, Sechingen, Lauffemburg, y Waldhut, con todos los Territorios, Baylìas, Villas, Aldèas, Molinos, Bosques, Selvas, Vassallos, Subditos, y todas las pertenencias, que estàn de la parte de acà, y de la de allà del Rhin. Item el Condado de Hawestein, la Selva Negra, el Alto, y Baxo Brisgaw, y las Ciudades situadas en èl, pertenecientes por antiguo derecho à la Casa de Austria, es à saber, Newburg, Fryburg, Endingen, Kenzingen, Walckin [!], Willingen, y Breunlingen, con todos sus Territorios; como tambien con todos los Monasterios, Abadìas, Prelacìas, Prebostados, Encomiendas Militares, y Baylìas, Baronìas, Castillos, Fortalezas, Condes, Barones, Nobles, Vassallos, Hombres, Subditos, Rios, Arroyos, Florestas, Selvas, y con todas las Regalìas, Derechos, Jurisdicciones, Feudos, y Patronatos, y todas, y cada una de las demàs cosas pertenecientes al supremo derecho del Territorio, y al Patrimonio de la Casa de Austria en toda esta comarca. Item, todo el Ortnaw, con las Ciudades Imperiales de Offemburg, Gengembach, Cel [a]m-Hamerspach, en quanto dependen de la Baylìa de Or[t]naw; de modo, que ningun Rey de Francia pueda, ni deba pretender, ni usurpar jamàs algun derecho, ò potestad sobre dichas comarcas situadas de la parte de acà, y de la de allà del Rhin; pero de manera, que por la presente restitucion los Principes de Austria no adquieran algun nuevo derecho.
De aqui en adelante serà libre el comercio, y transporte de viveres por todas partes à los Habitantes de las dos Riberas del Rhin, y de las Provincias adjacentes, principalmente la navegacion del Rhin: y no se permitirà à ninguna de las Partes impedir, detener, ni molestar con qualquier pretexto los Baxeles, que passaren, baxaren, ò subieren, salvo la visita, que se acostumbra hacer de las mercaderìas; ni tampoco se permitirà imponer en el Rhin nuevos, è inusitados derechos, peages, passages, dacios, ù otras exacciones semejantes; sino que ambas Partes se contentaràn con los tributos, y dacios ordinarios, que se pagaban antes de estas Guerras baxo el gobierno de los Principes de Austria.
 
 
  [§ 86 IPM # IPO] Omnes vasalli, landsassii, subditi, cives, incolae, quicunque cis et ultra Rhenum domui Austriacae, sicut etiam illi, qui immediate Imperio subiecti erant vel alios Imperii ordines ut superiores recognoscunt, non obstante qualicunque confiscatione, translatione, donatione per quoscunque belli duces aut praefectos militiae Suedicae aut confoederatorum post occupatam provinciam facta perque regem Christianissimum ratificata aut proprio motu decreta, statim post publicatam pacem bonis suis immobilibus et stabilibus, sive corporalia sive incorporalia sint, villis, castris, oppidis, fundis, possessionibus restitui debent citra ullam exceptionem meliorationum, expensarum, sumptuum, compensationum, quas moderni possessores quomodolibet obiicere possent, et citra restitutionem mobilium et se moventium et fructuum perceptorum. Quod vero ad confiscationes rerum pondere, numero et mensura consistentium, exactiones, concussiones atque extorsiones intuitu belli factas attinet, earum repetitio ad amputandas lites utrimque penitus cassata et sublata esto.   [§ 86 IPM # IPO] Todos los Vassallos, Landsassos, Subditos, Ciudadanos, y Habitantes qualesquiera, assi de la parte de acà, como de la de allà del Rhin, que eran Vassallos de la Casa de Austria, como tambien los que dependian immediatamente del Imperio, ò reconocen por Superiores à otros Estados de èl; no obstante qualquiera confiscacion, cession, ò donacion hecha por qualesquiera Capitanes, ò Generales de la Milicia Sueca, ò de los Confederados despues de ocupada la Provincia, y ratificada por el Rey Christianissimo, ò determinada de su proprio motu; seràn restablecidos immediatamente despues de la publicacion de la Paz en la possession de sus bienes raìces, Casas de Campo, Villas, Castillos, Aldèas, fundos, y possessiones, sin alguna excepcion de mejoras, de expensas, ò compensacion de gastos, que los nuevos posseedores pudieren alegar de qualquier modo, y sin restitucion de los bienes muebles, y semovientes, y de los frutos percividos: pero en quanto à las confiscaciones de las cosas que consisten en peso, numero, y medida, y à las exacciones, violencias, y extorsiones hechas durante la Guerra, cessarà, y se suspenderà enteramente su repeticion de ambas Partes, para evitar pleytos.  
 
  [§ 87 IPM # IPO] Teneatur rex Christianissimus non solum episcopos Argentinensem et Basileensem cum civitate Argentinensi, sed etiam reliquos per utramque Alsatiam Romano Imperio immediate subiectos ordines, abbates Murbacensem et Luderensem, abbatissam Andlaviensem, Monasterium in valle Sancti Gregorii, Benedictini ordinis, Palatinos de Lutzelstein, comites et barones de Hanaw, Fleckenstein, Oberstein totiusque Inferioris Alsatiae nobilitatem, item praedictas decem civitates Imperiales, quae praefecturam Haganoensem agnoscunt, in ea libertate et possessione immedietatis erga Imperium Romanum, qua hactenus gavisae sunt, relinquere, ita ut nullam ulterius in eos regiam superioritatem praetendere possit, sed iis iuribus contentus maneat, quaecunque ad domum Austriacam spectabant et per hunc pacificationis tractatum coronae Galliae ceduntur, ita tamen, ut praesenti hac declaratione nihil detractum intelligatur de eo omni supremi dominii iure, quod supra [vgl. §§ 73-74, 78-80 IPM] concessum est.   [§ 87 IPM # IPO] El Rey Christianissimo estarà obligado à dexar, no solo à los Obispos de Strasbourg, y de Basilèa con la Ciudad de Strasbourg; sino tambien à los demàs Estados sujetos immediatamente en ambas Alsacias al Imperio Romano, à los Abades de Murbach, y Lure, à la Abadesa de Andlau, al Monasterio de la Orden de San Benito, situado en el Valle de San Gregorio, à los Palatinos de Lucestein, à los Condes, y Barones de Hanaw, Flequestein, Oberstein, y à toda la Nobleza de la Alsacia Inferior; como tambien à las sobredichas diez Ciudades Imperiales, que dependen de la Baylìa de Haguenau, en aquella libertad, y possession immediata del Imperio Romano, de que hasta aqui han gozado; de manera, que no podrà pretender mas de ellos alguna Soberanìa Real, sino que se contentarà con los derechos, que pertenecian à la Casa de Austria; y que por este Tratado de Pacificacion se ceden à la Corona de Francia; pero de modo, que por esta presente declaracion no se entenderà derogar en nada el derecho de Supremo Dominio concedido arriba.  
 
  [§ 88 IPM # IPO] Item rex Christianissimus pro recompensatione partium ipsi cessarum dicto domino archiduci Ferdinando Carolo solvi curabit tres milliones librarum Turonensium annis proxime sequentibus, scilicet 1649, [16]50 et [16]51 in festo Sancti Joannis Baptistae, quolibet anno tertiam partem, in moneta bona et proba Basileae ad manum domini archiducis eiusve deputatorum.   [§ 88 IPM # IPO] De la misma manera el Rey Christianissimo, en compensacion de las cosas que se le han cedido, harà pagar à dicho Señor Archiduque Ferdinando Carlos tres millones de libras Tornesas en los tres años proximos de 1649. 1650. y 1651. el dia de San Juan Baptista, pagando cada año un tercio de la dicha cantidad en Basilèa en buena, y legitima moneda à dicho Archiduque, ò à sus Diputados.  
 
  [§ 89 IPM # IPO] Praeter dictam pecuniae quantitatem rex Christianissimus tenebitur in se recipere duas tertias debitorum camerae Ensisheimianae sine distinctione, sive chyrographaria sive hypothecaria sint, dummodo utraque sint in forma authentica et vel specialem hypothecam habeant sive in provincias cedendas sive in restituendas vel, si nullam habeant, in libellis rationariis receptorum ad cameram Ensisheimianam respondentium usque ad finem anni 1632 agnita atque inter credita et debita illius recensita fuerint et pensitationum annuarum solutio dictae camerae incubuerit, easque dissolvet archiducem pro tali quota prorsus indemnem praestando, utque id aequius fiat, delegabuntur ab utraque parte commissarii statim a subscripto tractatu pacis, qui ante primae pensionis solutionem convenient, quaenam nomina utrique parti expungenda sint.   [§ 89 IPM # IPO] Ademàs de la referida cantidad el Rey Christianissimo estarà obligado à tomar sobre sì dos tercios de las deudas de la Camara de Ensisheim, sin distincion de que sean por vale, ò por hypoteca, con tal que sean en buena, y autentica forma, y tengan especial hypoteca, assi sobre las Provincias, que se han de ceder, como sobre las que se han de restituir; y si no la tuvieren, con tal que hayan sido registradas en los Libros de Quentas de lo que haya entrado en la Camara de Ensisheim hasta el fin del año 1632., puestas entre sus creditos, y deudas, y tocado à la dicha Camara la paga de las pensiones annuales; y las satisfarà el Rey Christianissimo, indemnizando enteramente al Archiduque de esta cantidad. Y para que esto se execute con equidad, se diputaràn de ambas partes, immediatamente despues de la firma del Tratado de Paz, Comissarios, que antes de la paga de la primera pension convengan entre sì en las deudas, que cada uno tendrà que pagar.  
 
  [§ 90 IPM # IPO] Curabit rex Christianissimus praefato domino archiduci bona fide absque ulla mora et retardatione restitui omnia et singula literaria documenta, cuiuscunque illa generis sint, quae terras eidem restituendas concernunt, quatenus quidem in cancellaria regiminis et camerae Ensisheimianae aut Brisaci vel etiam in custodia officialium oppidorum et arcium occupatarum reperiuntur.   [§ 90 IPM # IPO] El Rey Christianissimo harà entregar à dicho Señor Archiduque, de buena fé, y sin demòra, ni dilacion, todos los papeles, de qualquier naturaleza que sean, pertenecientes à las Tierras, que se han de restituir à dicho Archiduque, y se hallaren en la Cancelarìa del Gobierno, y de la Camara de Ensisheim ò de Brisach, ò en poder de los Oficiales, Ciudades, y Castillos ocupados.  
 
  [§ 91 IPM # IPO] Quod si talia documenta sint publica, quae cessas etiam terras pro indiviso concernunt, de his archiduci exempla authentica, quotiescunque requisierit, edentur.   [§ 91 IPM # IPO] Si estos documentos fueren públicos, y concernientes pro indiviso à las Tierras cedidas, se daràn al Archiduque copias autenticas siempre que las pida.  

  Copyright © Aschendorff/Münster; Vereinigung zur Erforschung der Neueren Geschichte